GIẢI PHÁP CHO GIÁO DỤC


Phần mềm QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG, THCN, THPT, PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Áp dụng cho hệ thống giáo dục quốc gia, hệ thống đào tạo nghề theo nhiều loại hình đào tạo khác nhau (bao gồm các hệ đào tạo: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, TC Nghề, CĐ Nghề ...)

Phần mềm quản lý Học sinh - Sinh viên trong các trường THPT, THCN,CĐ, ĐH