GIẢI PHÁP CHO GIÁO DỤC


  • Phần mềm SINH THÁI GIÁO DỤC LÝ ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN, THPT, THCS, GD MẦM NON, ĐÀO TẠO NGHỀ THEO NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC NHAU. Phần mềm tuân thủ các quy định về quản lý giáo dục Quốc gia của Bộ Giáo dục và Bộ LĐTBXH và một số tiêu chuẩn Quốc tế về liên kết đào tạo nguồn lực chất lượng cao tại Việt Nam.
  • Phần mềm quản lý Học sinh - Sinh viên trong các trường THCS, THPT, THCN,CĐ, ĐH.
  • Phần mềm bao gồm 23 Module chính nằm trong  hệ Sinh thái Giáo dục cho phép đơn vị sử dụng chọn ra những module cần thiết đáp ứng nhu cầu quản lý theo đặc thù của mỗi đơn vị   Tải hướng dẫn và mô tả ứng dụng