CÔNG TY


GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Song hành cùng sự hội nhập của đất nước, Công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn tốc độ phát triển cao nhất trong các ngành kinh tế đóng vai trò đắc lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam, kinh tế khu vực kinh tế thế giới trong thế kỷ XXI.

Ứng dụng CNTT vào công tác quản , nghiên cứu, học tập, giao tiếp trao đổi thông tin ngày nay đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với hầu hết các tổ chức kinh tế, chính trị, hội đại đa số gia đình Việt. thể nói trong bối cảnh hiện nay, CNTT đóng vai trò chủ đạo trong công tác điều hành, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định một cách chính xác nhanh chóng. Tiết kiệm nguồn nhân lực, chống thất thoát, lãng phí tài sản hỗ trợ phát triển duy cộng đồng.

Xem thêm
HỒ SƠ NĂNG LỰC
HỒ SƠ NĂNG LỰC
Xem thêm