CÔNG TY


THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN

Phần mềm Đất Việt thông báo chào bán cổ phần

  • Tổng số cổ phần sang nhượng: 500.000 cổ phần (tương đương 5 tỷ đồng)
  • Tỷ lệ sở hữu vốn cổ đông: 10% vốn điều lệ của công ty cổ phần.
  • Đơn giá cổ phần phổ thông: 10.000 VNĐ/Cổ phần
  • Lãi suất cổ tức cam chi trả: 18%/Năm
  • Lãi suất dự kiến chi trả tăng thêm tùy thuộc hiệu quả kinh doanh: 3%/Năm

Lộ trình góp vốn:

  • Thời gian nộp vốn theo nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh tối thiể 50% số cổ phần trong năm thứ nhất.
  • Nhà đầu tư có thể trích 50% cổ tức hàng năm để nộp bù vốn cổ đông
  • Xác nhận số cổ phần phổ thông theo kỳ góp vốn
  • Đối với nguồn vốn vay bằng thế chấp tài sản nếu có yêu cầu tử cổ đông sáng lập. Công ty Đất Việt chịu trách nhiệm khấu trừ cổ tức trước để trả lãi vay ngân hàng.

 

Xem thêm
GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Song hành cùng sự hội nhập của đất nước, Công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn tốc độ phát triển cao nhất trong các ngành kinh tế đóng vai trò đắc lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam, kinh tế khu vực kinh tế thế giới trong thế kỷ XXI.

Ứng dụng CNTT vào công tác quản , nghiên cứu, học tập, giao tiếp trao đổi thông tin ngày nay đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với hầu hết các tổ chức kinh tế, chính trị, hội đại đa số gia đình Việt. thể nói trong bối cảnh hiện nay, CNTT đóng vai trò chủ đạo trong công tác điều hành, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định một cách chính xác nhanh chóng. Tiết kiệm nguồn nhân lực, chống thất thoát, lãng phí tài sản hỗ trợ phát triển duy cộng đồng.

Xem thêm
HỒ SƠ NĂNG LỰC
HỒ SƠ NĂNG LỰC
Xem thêm