• TP. Buôn Ma Thuột (0262) 3 924 789
  • TP. Hồ Chí Minh 08 66 79 82 08
  • TP. Tam Kỳ 08 68434743
 
Ý TƯỞNG CỦA BẠN + GIẢI PHÁP CỦA VIETSID = SỰ THÀNH CÔNG

Phần mềm Thi đua - Khen thưởng


eReward.Net: Là phần mềm quản lý hồ sơ Thi đua - Khen thưởng và hồ sơ Kháng chiến hoạt động trên cả hai nền Windows Application và Web 2.0 (chạy trên Internet).

eReward.Net: Được xây dựng theo đơn đặt hàng của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đắk Lắk và đã được triển khai hiệu quả với dung lượng lưu trữ ban đầu là 50.000 hồ sơ Kháng chiến và 35.000 hồ sơ Khen thưởng  Kinh tế xã hội.

eReward.Net: Là công cụ đắc lực hỗ trợ cho các cơ quan Thi đua - Khen thưởng, các văn phòng các Sở, Ban, Ngành quản lý hồ sơ Thi đua - Khen thưởng, hồ sơ về người có công và theo dõi các đối tượng được hưởng chính sách xã hội.