• TP. Buôn Ma Thuột (0262) 3 924 789
  • TP. Hồ Chí Minh 08 66 79 82 08
  • TP. Tam Kỳ 08 68434743
 
Ý TƯỞNG CỦA BẠN + GIẢI PHÁP CỦA VIETSID = SỰ THÀNH CÔNG

Phần mềm quản lý bán hàng


Phần mềm quản lý bán hàng, kho hàng, doanh thu, chi phí tích hợp Kế toán quản trị tiên tiến với mô hình trực tuyến. 

Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, tiện lợi, không cần trình độ tin học, không cần biết tính toán chỉ cần biết nhập dữ liệu thay cho việc ghi sổ. 

Kết toán chính xác tự động từ A-Z; Phân nguồn rõ ràng, chống thất thoát tài sản, hỗ trợ chủ doanh nghiệp kiểm tra đột xuất bất kỳ thời điểm nào.

Tiết kiệm nhân lực lao động.  Hỗ trợ định hướng chiến lược kinh doanh