• TP. Buôn Ma Thuột (0262) 3 924 789
  • TP. Hồ Chí Minh 08 66 79 82 08
  • TP. Tam Kỳ 08 68434743
 
Ý TƯỞNG CỦA BẠN + GIẢI PHÁP CỦA VIETSID = SỰ THÀNH CÔNG

Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% trở lên số trường học đạt chuẩn quốc gia


Sáng 24/10, Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (THĐCQG) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng THĐCQG giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng THĐCQG tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Đến hết tháng 12/2015, toàn tỉnh có 317 THĐCQG, đạt tỷ lệ 32,12%, tăng 113 trường so với năm 2010, trong đó có 50 trường mầm non, 181 trường tiểu học, 81 trường THCS và 5 trường THPT. Các huyện có tỷ lệ THĐCQG cao là thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Krông Ana, huyện Ea Kar và thị xã Buôn Hồ. Kết quả xây dựng THĐCQG đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Cơ sở vật chất và thiết bị trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng THĐCQG còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn như nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác xây dựng THĐCQG, dẫn đến một số trường dù đã đạt chuẩn nhưng cơ sở vật chất chỉ đạt chuẩn theo yêu cầu tối thiểu; trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập thiếu đồng bộ, chưa đạt tiêu chí mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành; chất lượng giáo dục toàn diện của một số trường đạt chuẩn còn hạn chế so với tiêu chuẩn của THĐCQG, cá biệt còn có những trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục thấp hơn những trường chưa đạt chuẩn…

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 252 THĐCQG, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 569 trường, trong đó có 64 trường mầm non, 103 trường tiểu học, 69 trường THCS và 16 trường THPT; củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 317 trường đã đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 50% trở lên số THĐCQG.

Đại diện lãnh đạo huyện Krông Năng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kế hoạch xây dựng THĐCQG và đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, kế hoạch xây dựng THĐCQG đến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo ra sự đồng thuận của xã hội trong việc đầu tư chăm lo xây dựng cơ sở vật chất trường học; tăng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng THĐCQG cho các địa phương; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đề ra; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng THĐCQG tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng THĐCQG tỉnh H’Yim Kđoh khẳng định, nhiệm vụ xây dựng THĐCQG giai đoạn 2016-2020 không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành GD&ĐT mà đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương và các bậc phụ huynh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát lại công tác sử dụng nhân sự ngành GD&ĐT, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 31/12/2016 để có kế hoạch xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chất lượng trong giai đoạn tiếp theo; các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để xây dựng THĐCQG; Sở GD&ĐT chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí xây dựng THĐCQG cho các địa phương để trình HĐND tỉnh phê duyệt trong kỳ họp tới; kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng THĐCQG tỉnh.

Minh Huệ