• TP. Buôn Ma Thuột (0262) 3 924 789
  • TP. Hồ Chí Minh 08 66 79 82 08
  • TP. Tam Kỳ 08 68434743
 
Ý TƯỞNG CỦA BẠN + GIẢI PHÁP CỦA VIETSID = SỰ THÀNH CÔNG

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 Khối giáo dục chuyên nghiệp


Chiều 28/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Khối giáo dục chuyên nghiệp. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Hữu Thành Cát chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Đắk Lắk có 8 trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), 01 trường Cao đẳng có đào tạo TCCN và 02 phân hiệu trường TCCN tại thành phố Buôn Ma Thuột, trong đó có 01 trường do Trung ương quản lý (Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột của Bộ Tư pháp) và 10 trường, phân hiệu trường do địa phương quản lý. Các trường TCCN trong tỉnh hiện đang tuyển sinh, đào tạo 51/52 mã ngành với tổng số giáo viên là 485 người. Trong năm học qua, việc đổi mới chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đầu ra được quan tâm xây dựng với sự tham gia của người sử dụng lao động, nhiều trường đã liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để hợp tác đào tạo. Công tác bảo đảm chất lượng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được chú trọng thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Lê Thị Kim Oanh triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại Hội nghị

Tuy nhiên, trong năm học qua, công tác tuyển sinh tại các trường TCCN còn gặp nhiều khó khăn, đến hết năm 2015, các trường, phân hiệu trường và các cơ sở có đào tạo TCCN trong tỉnh đã tuyển sinh được 4.064/7.640 chỉ tiêu được phê duyệt, (đạt tỷ lệ 53,20%), hầu hết các trường đều tuyển không đủ chỉ tiêu, đặc biệt là các trường chỉ đào tạo khối ngành kinh tế, kỹ thuật. Công tác triển khai thí điểm mô hình học văn hóa phổ thông gắn với TCCN ở một số Trung tâm giáo dục thường xuyên vẫn còn nhiều bất cập trong tuyển sinh, đào tạo…

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Hữu Thành Cát phát biểu tại Hội nghị

Trong năm học 2016-2017, các trường, phân hiệu trường và các cơ sở có đào tạo TCCN trong tỉnh dự kiến tuyển sinh trên 7.600 chỉ tiêu, đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống mạng lưới giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục chuyên nghiệp; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; tăng cường hội nhập quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Minh Huệ