• TP. Buôn Ma Thuột (0262) 3 924 789
  • TP. Hồ Chí Minh 08 66 79 82 08
  • TP. Tam Kỳ 08 68434743
 
Ý TƯỞNG CỦA BẠN + GIẢI PHÁP CỦA VIETSID = SỰ THÀNH CÔNG

Giải pháp quản lý phòng khám


PMS.NET là một phần mềm tích hợp đa phân hệ xây dựng dựa trên tiêu chuẩn tích hợp chức năng HL7, chuẩn quản lý dược phẩm GPP,  chuẩn quản lý kho GPS nhằm hỗ trợ tối đa tính độc lập của từng bộ phận, từng người dùng trên cơ sở phân quyền quản trị hệ thống rất chặt chẽ. Mặt khác để thích ứng với nhu cầu đặc trưng của mỗi đơn vị PMS.NET không ngừng tích hợp thêm các yêu cầu và tiện ích quản lý dựa trên ý tưởng của mỗi phòng khám. 

       Với công nghệ Điện toán đám mây cho chuổi phòng khám. PMS hỗ trợ nhà quản lý quản trị dữ liệu trên I-PAD, I-Phone, Smart Phone và trên môi trường Internet với cơ chế đồng bộ dữ liệu tuyệt vời. Giải pháp đồng bộ tối ưu + Không phụ thuốc đường truyền + không phí thuê bao + Chìa khóa trao tay cho người dùng = Hiệu quả tuyệt vời của phòng khám.